Sposoby przekazywania ciepła wykorzystywane w technice grzewczej

Konwekcja

Konwekcja jest najczęściej spotykanym sposobem przekazywania ciepła wykorzystywanym technice grzewczej. Wiąże się z ruchem powietrza wywołanym różnicą jego gęstości spowodowanej różnicą temperatur cząsteczek powietrza lub ruchem powietrza wymuszonym pracą wentylatora, czy dmuchawy. Bezpośrednim czynnikiem wpływającym na odczuwanie ciepła przez człowieka w przypadku ogrzewania konwekcyjnego jest temperatura powietrza.

Promieniowanie

Mechanizm przekazywania ciepła przez promieniowanie polega na zamianie ciepła na energię promieniowania i przesyłaniu tej energii za pośrednictwem fal do innego miejsca, aby ponownie zamienić ją całkowicie lub częściowo na ciepło. Natura tych fal jest taka sama, jak fal świetlnych. Są to fale podczerwone. W tym przypadku ciepło jest odbierane bezpośrednio przez człowieka. Średnia temperatura powietrza, przy której człowiek odczuwa komfort cieplny dla ogrzewania wykorzystującego promieniowanie jest niższa o 2 – 3°C niż dla ogrzewania konwekcyjnego.