Kominy

Kominy są niezbędne w każdym przypadku, gdy mamy do czynienia ze spalaniem drewna w kominkach lub piecach. W przypadku nowobudowanych domów jednorodzinnych standardem stały się ceramiczne systemy kominowe. Nowoczesne systemy kominowe opisane są przez szereg parametrów. Z punktu widzenia pieców i kominków bardzo ważnym jest deklarowana klasa temperaturowa komina, która informuje o maksymalnej dopuszczalnej temperaturze spalin wprowadzanych do komina. W zastosowaniach kominkowych najczęściej spotyka się z kominami z deklarowaną klasą T600 i rzadziej T400. W związku z tym, że w polskiej tradycji budowlanej kominy są najczęściej budowane na etapie wznoszenia ścian budynku, a z pewnością stanu surowego, bardzo często dochodzi do sytuacji, w której usytuowanie przyłącza wyczystkowego i spalinowego nie odpowiada potrzebom instalacji urządzenia kominkowego lub pieca. Wówczas koniecznym staje się zmiana położenia przyłączy, co wiąże się z ingerencją w konstrukcję komina. Trzeba wiedzieć, że w przypadku niektórych dostawców kominów grozi to utratą wieloletniej gwarancji na komin. Aby uniknąć takich problemów i związanych z tym dodatkowych kosztów warto na etapie budowy komina mieć sprecyzowany rodzaj i typ urządzenia, które będzie w przyszłości do niego podłączone. Jeśli jednak jest to trudne, warto pomyśleć o takim rozwiązaniu komina, które da możliwie największą swobodę w doborze, a następnie podłączeniu do niego wybranego urządzenia. W wyniku coraz wyższych wymagań w zakresie energooszczędności nowych budynków jednorodzinnych koniecznym stało się zmniejszenie mocy instalowanych urządzeń grzewczych, w tym również piecy i kominków. W konsekwencji zmniejszeniu uległa również wymagana przez piece i kominki wielkość przewodów kominowych.