Inne rodzaje kominków

Biokominki

Z różnych względów nie zawsze możliwe jest posiadanie pieca lub kominka, w którym spala się drewno. Najczęściej ograniczenie stanowi prawo budowlane, które nie dopuszcza do instalowania kominków w niektórych rodzajach budynków lub lokalne ograniczenia dotyczące emisji spalin, a w innych przypadkach po prostu brak komina. W takich sytuacjach pewnym rozwiązaniem są ostatnio modne biokominki. Biokominki są rekomendowane przez producentów jako urządzenia dekoracyjne dające możliwość posiadaczom obcowania z ogniem, podobnie jak w przypadku kominków. Płomień jest wynikiem spalania bioetanolu. Produktami spalania jest woda w postaci pary i dwutlenek węgla, a towarzyszy temu wydzielanie się ciepła, przekazywanego w sposób konwekcyjny. Wydajność cieplna może dochodzić do 3 kW. Mamy tu do czynienia z zupełnym spalaniem, w związku z tym w spalinach nie ma niebezpiecznego tlenku węgla. W przeciwieństwie do kominków spalających drewno biokominki nie wymagają instalacji kominowej. Produkty spalania trafiają bezpośrednio do pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie, w związku z czym podczas użytkowania wymagana jest bardzo dobra wentylacja. Można wyróżnić biokominki przenośne i stacjonarne. Szczególnie warianty przenośne stanowią ogromne pole do popisu dla ich projektantów, tworzących czasami wyjątkowe formy tych urządzeń.


Kominki gazowe

Kominki gazowe są również alternatywą dla kominków spalających drewno i są wykorzystywane najczęściej wówczas, gdy nie można zastosować kominka na drewno. W przeciwieństwie do biokominków wymagają instalacji odprowadzenia spalin. Zamiast rusztu do spalania drewna posiadają palnik gazowy. Urządzenia tego typu wyposażone są w automatykę i sterowanie. Jako paliwo stosowany jest gaz ziemny lub gaz płynny. Wydajność cieplna kominków gazowych może być znaczna, przy czym można ją łatwo regulować.


Kominki elektryczne

O ile w przypadku biokominków, czy kominków gazowych chodzi o uzyskanie płomienia, który może je upodabniać do kominków na drewno, to w przypadku kominków elektrycznych mamy do czynienia z imitacją płomienia. Mogą one spełniać funkcje dekoracyjne i również grzewcze. Z racji braku spalania jakiegokolwiek paliwa nie ma tu potrzeby stosowania, ani instalacji spalinowej, ani dodatkowej wentylacji.