Drewno kominkowe – wymagania

Prawidłowa jakość drewna opałowego używanego do palenia w piecach i kominkach jest niezwykle ważna z punktu widzenia właściwej eksploatacji urządzeń, jak również osiągania oczekiwanych efektów ogrzewania. Decydujące znaczenie ma rodzaj drewna i jego wilgotność. Do palenia w piecach i kominkach najlepiej sprawdzają się gatunki liściaste o zwartej strukturze, czyli o dużej gęstości. Do najbardziej popularnych i dostępnych gatunków spełniających to kryterium zalicza się drewno bukowe i brzozowe. Najwyższe wartości opałowe drewna odniesione do metra przestrzennego osiągane są przez drewno grabowe i akacjowe oraz przez gatunki owocowe takie jak śliwa i grusza. Poza odpowiednim gatunkiem drewna trzeba zadbać jeszcze o to, aby drewno przeznaczone do palenia w piecach i kominkach było suche. Za drewno suche uznaje się drewno o maksymalnej wilgotności 25%. Optymalna wilgotność drewna opałowego wynosi około 20%.