Podstawowe parametry techniczne opisujące piece i kominki

  • sprawność energetyczna [%] – pokazuje jaką część energii zawartej w spalanym paliwie dane urządzenie może zamienić na energię cieplną, którą można wykorzystać do ogrzewania,
  • moc (wydajność) cieplna [kW] – pokazuje ile energii cieplnej może wygenerować i przekazać do otoczenia w jednostce czasu, wskazuje na stopień intensywności ogrzewania, parametr szczególnie użyteczny przy doborze urządzeń typu wkład kominkowy lub piec wolnostojący,
  • ilość zakumulowanej energii [kWh] – parametr charakterystyczny dla pieców akumulacyjnych, pokazujący jak dużo energii cieplnej może zmagazynować piec,
  • czas emisji ciepła [h] – parametr charakteryzujący zdolność do magazynowania ciepła przez piec akumulacyjny,
  • zawartość CO w spalinach [%, ppm] – jeden z podstawowych parametrów określających jakość spalin generowanych przez urządzenie grzewcze
  • zużycie drewna [kg/h, kg na cykl grzewczy] – zużycie drewna w przypadku kominków wolnostojących i wkładów kominkowych podaje się w kg/h w odniesieniu do ich mocy nominalnej, natomiast w przypadku pieców akumulacyjnych w kg na cykl grzewczy przy założeniu jego optymalnego wykorzystania z uwagi na możliwości akumulacji energii, cykl grzewczy pieca akumulacyjnego najczęściej oscyluje w granicach 12 do nawet 48 godzin ogrzewania.