Akumulacja ciepła – piece akumulacyjne

Akumulacja ciepła polega na gromadzeniu przez masę pieca (masę akumulacyjną) ciepła uzyskiwanego podczas spalania paliwa w komorze spalania. Zasadniczą wielkością charakteryzującą masę akumulacyjną jest jej pojemność cieplna wyrażona w J/m3*K, która jest wprost proporcjonalna do ciepła właściwego (J/kg*K ) i jej gęstości (kg/m3). Materiały stosowane na masy akumulacyjne w urządzeniach grzewczych muszą być odporne na oddziaływanie wysokich temperatur oraz ich gwałtownych zmian (szoków termicznych). Do najbardziej znanych materiałów stosowanych w technice akumulacyjnej spełniających wymagania dużej pojemności cieplnej i odporności termicznej jest szamot, który jest powszechnie stosowany do budowy pieców akumulacyjnych. Innymi materiałami stosowanymi do budowy urządzeń akumulujących ciepło są kompozyty na bazie minerałów, takich jak magnezyt, andaluzyt itp. o bardzo dobrych parametrach pojemności cieplnej i odporności termicznej. Wyjątkowym, naturalnym materiałem stosowanym do budowy pieców akumulacyjnych jest steatyt znany również pod angielską nazwą jako soapstone. Minerał ten tworzą w głównej mierze magnezyt i talk i to one decydują o jego wyjątkowych właściwościach.